Camera wifi ip Dahua IPC-C35P 3M
Camera wifi ip Dahua IPC-C35P 3M1.930.000đ5 , 1 1930000 -1930000
Camera wifi ip Dahua IPC-C15P 1.3M
Camera wifi ip Dahua IPC-C15P 1.3M1.535.000đ5 , 1 1535000 -1535000
Camera wifi ip Dahua IPC-A22P 2M
Camera wifi ip Dahua IPC-A22P 2M2,180,0005 , 1 2,180,000 -2,180,000
Camera wifi ip Dahua IPC-A12P 1M
Camera wifi ip Dahua IPC-A12P 1M1,500,0005 , 1 1,500,000 -1,500,000
Camera wifi ip Dahua IPC-C22P 2M
Camera wifi ip Dahua IPC-C22P 2M1,600,0005 , 1 1,600,000 -1,600,000
Camera wifi ip Dahua IPC-C12P 1M
Camera wifi ip Dahua IPC-C12P 1M1,390,0005 , 1 1,390,000 -1,390,000
Camera wifi ip Dahua IPC-C26EP 2.0M
Camera wifi ip Dahua IPC-C26EP 2.0M2,040,0005 , 1 2,040,000 -2,040,000
Camera ip Dahua IPC-HFW4120DP 1.3M
Camera ip Dahua IPC-HFW4120DP 1.3MLiên hệ5 , 1 1 -1
Camera ip Dahua IPC-HFW1320SP 3.0M
Camera ip Dahua IPC-HFW1320SP 3.0M2,260,0005 , 1 2,260,000 -2,260,000
Camera ip Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2 2.0M
Camera ip Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2 2.0M2,260,0005 , 1 2,260,000 -2,260,000
Camera ip Dahua IPC-HFW1220SP 2.0M
Camera ip Dahua IPC-HFW1220SP 2.0M1,500,0005 , 1 1,500,000 -1,500,000
Camera ip Dahua IPC-HDW1120SP 1.3M
Camera ip Dahua IPC-HDW1120SP 1.3M1,500,0005 , 1 1,500,000 -1,500,000
Camera ip Dahua DS2300DIP 2.0M
Camera ip Dahua DS2300DIP 2.0M2,000,0005 , 1 2,000,000 -2,000,000
Camera wifi ip Kbvision KX-H13WN
Camera wifi ip Kbvision KX-H13WN1.800.000đ5 , 1 1800000 -1800000
Camera ip Kbvision KX-4001N 4.0m
Camera ip Kbvision KX-4001N 4.0m2.300.000đ5 , 1 2300000 -2300000
Camera ip Kbvision KX-2003AN 2.0M
Camera ip Kbvision KX-2003AN 2.0M2.600.000đ5 , 1 2600000 -2600000
Camera wifi Kbvision KX-H13PWN 1.3M
Camera wifi Kbvision KX-H13PWN 1.3M2.000.000đ5 , 1 2000000 -2000000
Camera ip Kbvision KX-2012N 2.0M
Camera ip Kbvision KX-2012N 2.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Camera ip Kbvision KX-2011N 2.0M
Camera ip Kbvision KX-2011N 2.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Camera ip Kbvision KX-1312N 1.3m
Camera ip Kbvision KX-1312N 1.3m1.350.000đ5 , 1 1350000 -1350000
Camera ip Kbvision KX-1311N 1.3M
Camera ip Kbvision KX-1311N 1.3M1.300.000đ5 , 1 1300000 -1300000
Camera ip Kbvision KX-1012N 1.0M
Camera ip Kbvision KX-1012N 1.0M1.120.000đ5 , 1 1120000 -1120000
Camera ip Kbvision KX-1011N 1.0M
Camera ip Kbvision KX-1011N 1.0M1.120.000đ5 , 1 1120000 -1120000
Camera wifi Ngoài Trời Hikvision DS-2CV2U24FD-IW 2.0M
Camera wifi Ngoài Trời Hikvision DS-2CV2U24FD-IW 2.0M1.620.000đ5 , 1 1620000 -1620000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2U21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2U21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
camera wifi DS-2CV2U01EFD-IW
camera wifi DS-2CV2U01EFD-IW1.450.000đ5 , 1 1450000 -1450000
Camera ip Hikvision DS-2CD2385FWD-I 8.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2385FWD-I 8.0M5.200.000đ5 , 1 5200000 -5200000
Camera ip Hikvision DS-2CD2F22FWD-IW 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2F22FWD-IW 2.0M4.950.000đ5 , 1 4950000 -4950000
Camera ip Hikvision DS-2CD2335FWD-I 3.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2335FWD-I 3.0M3.820.000đ5 , 1 3820000 -3820000
Camera ip Hikvision DS-2CD2025FHWD-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2025FHWD-I 2.0M3.850.000đ5 , 1 3850000 -3850000
Camera ip Hikvision DS-2CD2125FHWD-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2125FHWD-I 2.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera ip Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 4.0M4.950.000đ5 , 1 4950000 -4950000
Camera ip Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 2.0M4.350.000đ5 , 1 4350000 -4350000
Camera ip Hikvision DS-2CD2123G0-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2123G0-I 2.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Camera ip Hikvision DS-2CD2063G0-I 6.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2063G0-I 6.0M3.990.000đ5 , 1 3990000 -3990000
Camera ip Hikvision DS-2CD2043G0-I 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2043G0-I 4.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Camera ip Hikvision DS-2CD2023G0-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2023G0-I 2.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera ip hikvision DS-2CD2T21G0-I 2.0M
Camera ip hikvision DS-2CD2T21G0-I 2.0M2.880.000đ5 , 1 2880000 -2880000
Camera ip Hikvision DS-2CD2121G0-I(2AX) 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2121G0-I(2AX) 2.0M2.780.000đ5 , 1 2780000 -2780000
Camera ip Hikvision DS-2CD2021G1-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2021G1-I 2.0M2.780.000đ5 , 1 2780000 -2780000
Camera ip Hikvision DS-2CD2021-IAX 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2021-IAX 2.0M2.590.000đ5 , 1 2590000 -2590000
Camera speedome Kbvision KX-2007PC
Camera speedome Kbvision KX-2007PC9.500.000đ5 , 1 9500000 -9500000
Camera speedome Kbvision
Camera speedome Kbvision " KX-2007ePC"8.900.000đ5 , 1 8900000 -8900000
Camera Kbvision KX-4K05MC 8.0M
Camera Kbvision KX-4K05MC 8.0M6.600.000đ5 , 1 6600000 -6600000
Camera Kbvision KX-4K04MC 8.0M
Camera Kbvision KX-4K04MC 8.0M6.500.000đ5 , 1 6500000 -6500000
Camera Kbvision KX-2K14CA 4.0M có Micro
Camera Kbvision KX-2K14CA 4.0M có Micro1.670.000đ5 , 1 1670000 -1670000
Camera Kbvision KX-2K13C 4.0M
Camera Kbvision KX-2K13C 4.0M1.780.000đ5 , 1 1780000 -1780000
Sản phẩm bán chạy
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 1.0M3.900.000đ5 , 1 3900000 -3900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.300.000đ5 , 1 4300000 -4300000
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M7.200.000đ5 , 1 7200000 -7200000
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M5.800.000đ5 , 1 5800000 -5800000
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M4.900.000đ5 , 1 4900000 -4900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.100.000đ5 , 1 4100000 -4100000
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M8.500.000đ5 , 1 8500000 -8500000
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F2.130.000đ5 , 1 2130000 -2130000
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  225
 • Tuần này:
  1136
 • Tuần trước:
  3564
 • Tháng trước:
  4251
 • Tất cả:
  453842
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ CHU (HOME SECURITY)

Tư Vấn Dịch Vụ : 0938 313 068

Tư Vấn Kỹ Thuật : 0962 354 608 

 

TRỤ SỞ: 52/48 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.

VP HỒ CHÍ MINH: 260/29 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM.

VP HÀ NỘI: 170 Mai Dịch, Cầu GIấy, Hà Nội.

CN THỦ ĐỨC: 1 Hiệp Bình, P Hiệp Bình, Quận Thủ Đức.

CN BÌNH DƯƠNG: 30 ĐS 5 KDC Hiệp Thành P, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

CN QUẬN 7: 32 Cao Triều Phát, P Tân Phong, Quận 7.

CN LONG AN: 1 Nguyễn Văn Dương, TT Đức Hòa, Đức Hòa, Long An.

CN TÂY NINH: 15/5 Đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh.

CN ĐÀ LẠT: Hẻm 11 Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt.

CN QUÃNG NGẢI: TT Sông Vệ, Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức TP. Quãng Ngãi.

 

Chứng Nhận

Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2020 My chu Security, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top