Camera wifi Ngoài Trời Hikvision DS-2CV2U24FD-IW 2.0M
Camera wifi Ngoài Trời Hikvision DS-2CV2U24FD-IW 2.0M1.620.000đ5 , 1 1620000 -1620000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2U21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2U21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
camera wifi DS-2CV2U01EFD-IW
camera wifi DS-2CV2U01EFD-IW1.450.000đ5 , 1 1450000 -1450000
Camera ip Hikvision DS-2CD2385FWD-I 8.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2385FWD-I 8.0M5.200.000đ5 , 1 5200000 -5200000
Camera ip Hikvision DS-2CD2F22FWD-IW 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2F22FWD-IW 2.0M4.950.000đ5 , 1 4950000 -4950000
Camera ip Hikvision DS-2CD2335FWD-I 3.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2335FWD-I 3.0M3.820.000đ5 , 1 3820000 -3820000
Camera ip Hikvision DS-2CD2025FHWD-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2025FHWD-I 2.0M3.850.000đ5 , 1 3850000 -3850000
Camera ip Hikvision DS-2CD2125FHWD-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2125FHWD-I 2.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera ip Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 4.0M4.950.000đ5 , 1 4950000 -4950000
Camera ip Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 2.0M4.350.000đ5 , 1 4350000 -4350000
Camera ip Hikvision DS-2CD2123G0-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2123G0-I 2.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Camera ip Hikvision DS-2CD2063G0-I 6.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2063G0-I 6.0M3.990.000đ5 , 1 3990000 -3990000
Camera ip Hikvision DS-2CD2043G0-I 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2043G0-I 4.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Camera ip Hikvision DS-2CD2023G0-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2023G0-I 2.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera ip hikvision DS-2CD2T21G0-I 2.0M
Camera ip hikvision DS-2CD2T21G0-I 2.0M2.880.000đ5 , 1 2880000 -2880000
Camera ip Hikvision DS-2CD2121G0-I(2AX) 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2121G0-I(2AX) 2.0M2.780.000đ5 , 1 2780000 -2780000
Camera ip Hikvision DS-2CD2021G1-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2021G1-I 2.0M2.780.000đ5 , 1 2780000 -2780000
Camera ip Hikvision DS-2CD2021-IAX 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2021-IAX 2.0M2.590.000đ5 , 1 2590000 -2590000
Camera Hikvision DS-2AE4215TI-D
Camera Hikvision DS-2AE4215TI-D7.900.000đ5 , 1 7900000 -7900000
Camera hikvision DS-2CE56D0T-IT3
Camera hikvision DS-2CE56D0T-IT31.120.000đ5 , 1 1120000 -1120000
Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR
Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR880.000đ5 , 1 880000 -880000
Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP
Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP750.000đ5 , 1 750000 -750000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT53.230.000đ5 , 1 3230000 -3230000
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT33.010.000đ5 , 1 3010000 -3010000
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM2.500.000đ5 , 1 2500000 -2500000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE38D8T-PIR
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE38D8T-PIR1.620.000đ5 , 1 1620000 -1620000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL1.980.000đ5 , 1 1980000 -1980000
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-IT31.980.000đ5 , 1 1980000 -1980000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT52.350.000đ5 , 1 2350000 -2350000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT32.060.000đ5 , 1 2060000 -2060000
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM1.690.000đ5 , 1 1690000 -1690000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKIVISION DS-2CE16D8T-ITE
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKIVISION DS-2CE16D8T-ITE1.840.000đ5 , 1 1840000 -1840000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT1.690.000đ5 , 1 1690000 -1690000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F2.420.000đ5 , 1 2420000 -2420000
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F2.130.000đ5 , 1 2130000 -2130000
Sản phẩm bán chạy
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 1.0M3.900.000đ5 , 1 3900000 -3900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.300.000đ5 , 1 4300000 -4300000
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M7.200.000đ5 , 1 7200000 -7200000
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M5.800.000đ5 , 1 5800000 -5800000
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M4.900.000đ5 , 1 4900000 -4900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.100.000đ5 , 1 4100000 -4100000
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M8.500.000đ5 , 1 8500000 -8500000
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F2.130.000đ5 , 1 2130000 -2130000
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  204
 • Tuần này:
  1115
 • Tuần trước:
  3564
 • Tháng trước:
  4230
 • Tất cả:
  453821
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ CHU (HOME SECURITY)

Tư Vấn Dịch Vụ : 0938 313 068

Tư Vấn Kỹ Thuật : 0962 354 608 

 

TRỤ SỞ: 52/48 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.

VP HỒ CHÍ MINH: 260/29 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM.

VP HÀ NỘI: 170 Mai Dịch, Cầu GIấy, Hà Nội.

CN THỦ ĐỨC: 1 Hiệp Bình, P Hiệp Bình, Quận Thủ Đức.

CN BÌNH DƯƠNG: 30 ĐS 5 KDC Hiệp Thành P, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

CN QUẬN 7: 32 Cao Triều Phát, P Tân Phong, Quận 7.

CN LONG AN: 1 Nguyễn Văn Dương, TT Đức Hòa, Đức Hòa, Long An.

CN TÂY NINH: 15/5 Đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh.

CN ĐÀ LẠT: Hẻm 11 Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt.

CN QUÃNG NGẢI: TT Sông Vệ, Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức TP. Quãng Ngãi.

 

Chứng Nhận

Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2020 My chu Security, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top