MY CHU SECURITY

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ CHU Chuyên lắp đặt camera quan sát, báo trộm, khóa cửa thông minh. lắp đặt chuyên nghiệp uy tín, chất lượng hàng đầu

Trọn Bộ 1 Camera HIKVISION 1.0M
Trọn Bộ 1 Camera HIKVISION 1.0M2.000.000đ5 , 1 2000000 -2000000
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 1.0M3.900.000đ5 , 1 3900000 -3900000
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Trọn Bộ 2 Camera HIKVISION 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera HIKVISION 2.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 2.0M TRONG NHÀ
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 2.0M TRONG NHÀ5.500.000đ5 , 1 5500000 -5500000
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 1.0M
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 1.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Trọn Bộ 2 Camera HIKVISION 1.0M
Trọn Bộ 2 Camera HIKVISION 1.0M2.900.000đ5 , 1 2900000 -2900000
Trọn Bộ 1 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 1 Camera DAHUA 2.0M2.250.000đ5 , 1 2250000 -2250000
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 3 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera DAHUA 2.0M4.550.000đ5 , 1 4550000 -4550000
Trọn Bộ 3 Camera DAHUA 1.0M
Trọn Bộ 3 Camera DAHUA 1.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Trọn Bộ 7 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 7 Camera DAHUA 2.0M7.700.000đ5 , 1 7700000 -7700000
Trọn Bộ 6 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 6 Camera DAHUA 2.0M7.100.000đ5 , 1 7100000 -7100000
Trọn Bộ 5 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 5 Camera DAHUA 2.0M6.200.000đ5 , 1 6200000 -6200000
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M8.500.000đ5 , 1 8500000 -8500000
Trọn Bộ 7 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 7 Camera KBVISION 2.0M7.600.000đ5 , 1 7600000 -7600000
Trọn Bộ 6 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 6 Camera KBVISION 2.0M6.900.000đ5 , 1 6900000 -6900000
Trọn Bộ 5 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 5 Camera KBVISION 2.0M6.300.000đ5 , 1 6300000 -6300000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M7.800.000đ5 , 1 7800000 -7800000
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M5.550.000đ5 , 1 5550000 -5550000
Trọn Bộ 4 camera HIKVISION 5.0M
Trọn Bộ 4 camera HIKVISION 5.0M8.890.000đ5 , 1 8890000 -8890000
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 2.0M CAO CẤP
Trọn Bộ 4 Camera HIKVISION 2.0M CAO CẤP7.900.000đ5 , 1 7900000 -7900000
Trọn Bộ 1 Camera HDPARAGON 1.0M
Trọn Bộ 1 Camera HDPARAGON 1.0M2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Trọn Bộ 1 Camera HDPARAGON 2.0M
Trọn Bộ 1 Camera HDPARAGON 2.0M2.700.000đ5 , 1 2700000 -2700000
Trọn Bộ 4 Camera HDPARAGON 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera HDPARAGON 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 3 Camera HDPARAGON 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera HDPARAGON 2.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Trọn Bộ 2 Camera HDPARAGON 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera HDPARAGON 2.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Trọn Bộ 4 Camera HDPARAGON 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera HDPARAGON 1.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Trọn Bộ 3 Camera HDPARAGON 1.0M
Trọn Bộ 3 Camera HDPARAGON 1.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Trọn Bộ 2 Camera HDPARAGON 1.0M
Trọn Bộ 2 Camera HDPARAGON 1.0M3.000.000đ5 , 1 3000000 -3000000
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M7.500.000đ5 , 1 7500000 -7500000
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M6.300.000đ5 , 1 6300000 -6300000
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M5.300.000đ5 , 1 5300000 -5300000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.300.000đ5 , 1 4300000 -4300000
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M5.800.000đ5 , 1 5800000 -5800000
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M4.900.000đ5 , 1 4900000 -4900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.100.000đ5 , 1 4100000 -4100000
Trọn Bộ Camera AFIRI 1.0M
Trọn Bộ Camera AFIRI 1.0M3.000.000đ5 , 1 3000000 -3000000
Camera wifi ip Dahua IPC-C35P 3M
Camera wifi ip Dahua IPC-C35P 3M1.930.000đ5 , 1 1930000 -1930000
Camera wifi ip Dahua IPC-C15P 1.3M
Camera wifi ip Dahua IPC-C15P 1.3M1.535.000đ5 , 1 1535000 -1535000
Camera wifi ip Dahua IPC-A22P 2M
Camera wifi ip Dahua IPC-A22P 2M2,180,0005 , 1 2,180,000 -2,180,000
Camera wifi ip Dahua IPC-A12P 1M
Camera wifi ip Dahua IPC-A12P 1M1,500,0005 , 1 1,500,000 -1,500,000
Camera wifi ip Dahua IPC-C22P 2M
Camera wifi ip Dahua IPC-C22P 2M1,600,0005 , 1 1,600,000 -1,600,000
Camera wifi ip Dahua IPC-C12P 1M
Camera wifi ip Dahua IPC-C12P 1M1,390,0005 , 1 1,390,000 -1,390,000
Camera ip Dahua IPC-HFW4120DP 1.3M
Camera ip Dahua IPC-HFW4120DP 1.3MLiên hệ5 , 1 1 -1
Camera ip Dahua IPC-HFW1320SP 3.0M
Camera ip Dahua IPC-HFW1320SP 3.0M2,260,0005 , 1 2,260,000 -2,260,000
Camera ip Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2 2.0M
Camera ip Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2 2.0M2,260,0005 , 1 2,260,000 -2,260,000
Camera ip Dahua IPC-HFW1220SP 2.0M
Camera ip Dahua IPC-HFW1220SP 2.0M1,500,0005 , 1 1,500,000 -1,500,000
Camera ip Dahua DS2300DIP 2.0M
Camera ip Dahua DS2300DIP 2.0M2,000,0005 , 1 2,000,000 -2,000,000
Camera Dahua HAC-HFW1400SP 4.0M
Camera Dahua HAC-HFW1400SP 4.0M1.450.000đ5 , 1 1450000 -1450000
Camera wifi Ngoài Trời Hikvision DS-2CV2U24FD-IW 2.0M
Camera wifi Ngoài Trời Hikvision DS-2CV2U24FD-IW 2.0M1.620.000đ5 , 1 1620000 -1620000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2U21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2U21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera ip Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2T23G0-I8 2.0M4.350.000đ5 , 1 4350000 -4350000
Camera ip Hikvision DS-2CD2123G0-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2123G0-I 2.0M3.500.000đ5 , 1 3500000 -3500000
Camera ip Hikvision DS-2CD2043G0-I 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2043G0-I 4.0M4.000.000đ5 , 1 4000000 -4000000
Camera ip hikvision DS-2CD2T21G0-I 2.0M
Camera ip hikvision DS-2CD2T21G0-I 2.0M2.880.000đ5 , 1 2880000 -2880000
Camera ip Hikvision DS-2CD2121G0-I(2AX) 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2121G0-I(2AX) 2.0M2.780.000đ5 , 1 2780000 -2780000
Camera ip Hikvision DS-2CD2021G1-I 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2021G1-I 2.0M2.780.000đ5 , 1 2780000 -2780000
Camera ip Hikvision DS-2CD2021-IAX 2.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2021-IAX 2.0M2.590.000đ5 , 1 2590000 -2590000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D8T-IT1.690.000đ5 , 1 1690000 -1690000
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE12DFT-F2.420.000đ5 , 1 2420000 -2420000
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F2.130.000đ5 , 1 2130000 -2130000
Camera wifi ip Kbvision KX-H13WN
Camera wifi ip Kbvision KX-H13WN1.800.000đ5 , 1 1800000 -1800000
Camera ip Kbvision KX-4001N 4.0m
Camera ip Kbvision KX-4001N 4.0m2.300.000đ5 , 1 2300000 -2300000
Camera ip Kbvision KX-2003AN 2.0M
Camera ip Kbvision KX-2003AN 2.0M2.600.000đ5 , 1 2600000 -2600000
Camera wifi Kbvision KX-H13PWN 1.3M
Camera wifi Kbvision KX-H13PWN 1.3M2.000.000đ5 , 1 2000000 -2000000
Camera ip Kbvision KX-2012N 2.0M
Camera ip Kbvision KX-2012N 2.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Camera ip Kbvision KX-2011N 2.0M
Camera ip Kbvision KX-2011N 2.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Camera Kbvision KX-4K05MC 8.0M
Camera Kbvision KX-4K05MC 8.0M6.600.000đ5 , 1 6600000 -6600000
Camera Kbvision KX-2K14CA 4.0M có Micro
Camera Kbvision KX-2K14CA 4.0M có Micro1.670.000đ5 , 1 1670000 -1670000
Sản phẩm bán chạy
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera HIKVISION 2.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera KBVISION 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera DAHUA 2.0M3.550.000đ5 , 1 3550000 -3550000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 2.0M5.000.000đ5 , 1 5000000 -5000000
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera DAHUA 1.0M3.900.000đ5 , 1 3900000 -3900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.300.000đ5 , 1 4300000 -4300000
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 5 Camera AFIRI 2.0M7.200.000đ5 , 1 7200000 -7200000
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 4 Camera AFIRI 2.0M5.800.000đ5 , 1 5800000 -5800000
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 3 Camera AFIRI 2.0M4.900.000đ5 , 1 4900000 -4900000
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M
Trọn Bộ 2 Camera AFIRI 2.0M4.100.000đ5 , 1 4100000 -4100000
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M
Trọn Bộ 8 Camera KBVISION 2.0M8.500.000đ5 , 1 8500000 -8500000
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M
Camera ip Hikvision DS-2CD2443G0-IW 4.0M3.450.000đ5 , 1 3450000 -3450000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW 1.0M1.550.000đ5 , 1 1550000 -1550000
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M
Trọn Bộ 4 Camera KBVISION 1.0M4.500.000đ5 , 1 4500000 -4500000
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M
Camera wifi Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.0M1.950.000đ5 , 1 1950000 -1950000
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F
Camera HD-TVI Dome Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE72DFT-F2.200.000đ5 , 1 2200000 -2200000
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F
Camera HD-TVI Hồng Ngoại 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE10DFT-F2.130.000đ5 , 1 2130000 -2130000
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  164
 • Tuần này:
  164
 • Tuần trước:
  3038
 • Tháng trước:
  3038
 • Tất cả:
  466317
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ CHU (HOME SECURITY)

Tư Vấn Dịch Vụ : 0938 313 068

Tư Vấn Kỹ Thuật : 0962 354 608 

 

TRỤ SỞ: 52/48 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.

VP HỒ CHÍ MINH: 260/29 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM.

VP HÀ NỘI: 170 Mai Dịch, Cầu GIấy, Hà Nội.

CN THỦ ĐỨC: 1 Hiệp Bình, P Hiệp Bình, Quận Thủ Đức.

CN BÌNH DƯƠNG: 30 ĐS 5 KDC Hiệp Thành P, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

CN QUẬN 7: 32 Cao Triều Phát, P Tân Phong, Quận 7.

CN LONG AN: 1 Nguyễn Văn Dương, TT Đức Hòa, Đức Hòa, Long An.

CN TÂY NINH: 15/5 Đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh.

CN ĐÀ LẠT: Hẻm 11 Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt.

CN QUÃNG NGẢI: TT Sông Vệ, Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức TP. Quãng Ngãi.

 

Chứng Nhận

Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2020 My chu Security, all rights reserved.

Loading...

Back To Top